آرشیو برچسب های: زیرانداز ضدآب و مقاوم

روستای کنگلو و سفر به آن

روستای مازندران

روستای کنگلو و موقعیت آن سفر به روستای کنگلو، همه ما از زندگی یکنواخت شلوغی های یک منطقه شلوغ شهری خسته هستیم. دوست داریم تعطیلات خود را بدور از طبیعت شهری در یک فضای بکر بگذرانیم. قطعا که دوری از حال و هوای افسرده شهر و گذراندن اوقات فراغت خود در طبیعت مناطق روستایی حس […]

X